PRIVACYBELEID


Handelen in CFD's betekent een significant risico op verlies

Centralspot Trading Limited en zijn gerelateerde entiteiten, hierna 'de Onderneming', is verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy en de bescherming van de persoonlijke en financiële informatie van klanten. Door het openen van een tradingaccount bij de Onderneming, verleent de klant hierbij zijn toestemming voor de verzameling, verwerking, opslag en gebruik van persoonlijke informatie door de Onderneming, zoals hieronder uiteengezet.

Verzamelen van persoonlijke informatie

De Onderneming verzamelt de nodige informatie die vereist is om een tradingaccount te openen voor een klant, transacties uit te voeren, de bezittingen van de klant te beschermen en klanten de nodige diensten te leveren. Hiervoor verzamelt de Onderneming informatie van klanten en kan, in bepaalde omstandigheden, informatie verzamelen van banken en/of kredietinstellingen, en/of clearing agentschappen en/of andere bronnen die de Onderneming zullen helpen om het klantenprofiel op te stellen op basis van zijn behoeften en voorkeuren om zijn diensten effectief te kunnen leveren.

De informatie die de Onderneming verzamelt bevat informatie die nodig is om te communiceren met klanten en deze te identificeren. De Onderneming kan ook bepaalde demografische informatie, zoals geboortedatum, opleiding, beroep, enz. verzamelen. De Onderneming evalueert ook op trading betrekking hebbende informatie.

Gebruik van persoonlijke informatie

De Onderneming gebruikt de persoonlijke informatie van klanten enkel zoals vereist om diensten van hoge kwaliteit en bescherming te kunnen bieden aan haar klanten. Deze informatie helpt de Onderneming haar diensten te verbeteren, browse-ervaringen aan te passen en stelt ze in staat haar klanten te informeren over aanvullende producten, services of promoties die relevant zijn voor de klanten, en de klanten gaan hierbij akkoord met het gebruik van deze gegevens voor deze doeleinden.

Als de klanten om welke reden ook geen informatie van deze aard wensen te ontvangen, dan kunnen zij contact opnemen met de Onderneming op het volgende adres: support@opteck.com

Bescherming van persoonlijke informatie

Elke door de klant aan de Onderneming ter beschikking gestelde persoonlijke informatie zal vertrouwelijk worden behandeld, zal enkel gedeeld worden binnen de Onderneming en haar filialen, en zal niet geopenbaard worden aan een derde partij behalve onder een regelgevende of juridische procedure. In het geval dat een dergelijke openbaarmaking door de wet of een regulerende instantie wordt opgelegd, zal deze worden gedaan op een 'need-to-know' basis, tenzij anders aangegeven door de regelgevende instantie. In deze omstandigheden zal de Onderneming de derde partij uitdrukkelijk informeren met betrekking tot de vertrouwelijke aard van de informatie.

Filialen en partners

De Onderneming mag informatie delen met filialen indien deze informatie redelijkerwijze noodzakelijk is voor dit filiaal om de producten of services te kunnen leveren aan zijn klanten. De Onderneming mag informatie delen met partners, filialen en geassocieerden om aanvullende gelijkaardige producten en services aan te bieden die voldoen aan de noden van klanten en die geleverd worden op een manier die nuttig en relevant is, enkel wanneer klanten toestemming hebben verleend aan de Onderneming om dit te doen.

Niet-gelieerde derde partijen

De Onderneming zal persoonlijke gegevens van klanten niet verkopen, in licentie geven, verhuren of openbaar maken, tenzij zoals beschreven in dit Privacybeleid.

De Onderneming behoudt het recht voor persoonlijke informatie te openbaren aan derde partijen wanneer dit vereist is door de wet, of door regelgevende en andere overheidsinstanties. De Onderneming mag ook zoals nodig informatie openbaren aan kredietrapporterende of collectie-agentschappen, zoals redelijkerwijze vereist om diensten te leveren aan de Onderneming en/of haar klanten.

Bovendien kan de Onderneming derde partijen engageren om bepaalde interne functies uit te voeren, zoals accountverwerking, uitvoering, klantenservice, klanttevredenheidsonderzoeken of andere activiteiten van dataverzameling die relevant zijn voor het bedrijf. Het gebruik van de gedeelde informatie is strikt beperkt tot de uitvoering van het bovenstaande en is niet toegelaten voor enig ander doel. Alle derde partijen waarmee de Onderneming persoonlijke informatie deelt zijn verplicht om deze persoonlijke informatie te beschermen in overeenstemming met alle relevante wetgeving en op een gelijkaardige manier als waarop de Onderneming deze beschermt. De Onderneming zal persoonlijke informatie niet delen met derde partijen waarvan ze oordeelt dat deze haar klanten niet het nodige niveau van bescherming zullen bieden.

In gevallen waar klanten werden geïntroduceerd door een Business Introducer, kan zulke Business Introducer toegang hebben tot klanteninformatie. Klanten geven hierbij dus toestemming tot het delen van informatie met zulke Business Introducer.

Klanten contacteren

Van tijd tot tijd kan de Onderneming contact opnemen met klanten via telefoon of e-mail met als doel het aanbieden van meer informatie over het bedrijf, handel op de financiële markt. Bovendien kan de Onderneming af en toe klanten contacteren via telefoon of e-mail, met als doel deze te informeren over unieke promoties van de Onderneming voor de klant. Door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden bij het registreren bij de Onderneming, stemmen Klanten in met deze contacten. Een persoon die ervoor kiest geen verder contact te hebben met de Onderneming, heeft het recht om dit te doen door eenvoudig contact op te nemen met de Onderneming via telefoon of e-mail en te verzoeken dat er geen verder contact namens de Onderneming wordt gemaakt.

Beperking van verantwoordelijkheid

De Onderneming is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van links naar websites die te vinden zijn op opteck.com en heeft geen controle over het gebruik of bescherming van informatie geleverd door de klanten of verzameld door deze sites. Wanneer een klant ervoor kiest om te linken naar een co-branded website of een gelinkte website, kan de klant worden gevraagd om registratiegegevens of andere persoonlijke informatie te verstrekken. Merk op dat zulke informatie opgenomen wordt door een derde partij en beheerst zal worden door het privacybeleid van die derde partij.

Gebruik van cookies

De Onderneming gebruikt cookies om de tradingactiviteiten van klanten te beschermen en om de prestatie van de opteck.com website te verbeteren. Door de Onderneming gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke of andere gevoelige informatie.

De Onderneming kan gebruiksstatistieken van websites delen met gekende reclamebureaus en met haar verwante marketingbedrijven. Er wordt opgemerkt dat de informatie verzameld door zulke advertentiecampagnes niet persoonlijk identificeerbaar is. Om de opteck.com website te beheren en te verbeteren kan de Onderneming derde partijen gebruiken om gebruiks- en statistische volume-informatie te tracken en analyseren. De derde partij kan cookies gebruiken om gedrag te tracken en kan cookies instellen voor de Onderneming. Deze cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

Bijwerken van het privacybeleid

De Onderneming kan dit privacybeleid van tijd tot tijd updaten. In het geval dat de Onderneming dit beleid aangrijpend wijzigt, met inbegrip van hoe de persoonlijke informatie van klanten wordt verzameld, verwerkt of gebruikt, dan zal het herziene Privacybeleid geüpload worden op de website van de Onderneming. In dit opzicht gaan de klanten ermee akkoord het posten van een elektronische versie van het herziene Privacybeleid op de website te aanvaarden als de eigenlijke kennisgeving van de Onderneming aan haar klanten. Elk dispuut met betrekking tot het Privacybeleid van de Onderneming is onderworpen aan dit bericht en aan de Klantovereenkomst. De Onderneming moedigt haar klanten aan om dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat ze steeds op de hoogte zijn van welke informatie de Onderneming verzamelt, hoe deze gebruikt wordt en aan wie deze mag geopenbaard worden, in overeenstemming met de bepalingen van dit beleid.